Gabinet Psicopedagògic

La nostra escola compta amb un Gabinet Psicopedagògic que es troba a disposició de totes les famílies i alumnes.

Aquest gabinet ofereix:

  • escola de pares(conferencies i tallers).
  • atenció a la famílies.
  • assessorament al professorat.
  • altres intervencions específiques.