Qui som?

MISSIÓ
VISIÓ

VALORS

La Missió del nostre centre és donar una completa educació (intel·lectual, humana i cristiana)  per aconseguir el desenvolupament ple i integral dels alumnes com a futurs ciutadans sota les directrius de l’ Administració Educativa i participant de la missió apostòlica de l’església i del caràcter propi de les Agustines Germanes de l’ Empar.Ser un centre trilingüe, reconegut socialment per la seva excel·lència educativa i acadèmica orientada a aconseguir resultats satisfactoris, mitjançant una metodologia oberta i flexible, activa i creativa. Un centre que cerca la innovació constantment, mitjançant noves metodologies educatives, que treballin les intel·ligències múltiples, el treball cooperatiu, la  intel·ligència emocional i reforci l'ús de les tecnologies dins l’aula.La nostra acció docent s’inspira en una proposta coherent de valors i expressa una vivència d’actituds: els nostres alumnes no solament aprenen a pensar i a fer, sinó també a ser i a compartir. 

Educam en: