Personal del centre

PERSONAL DOCENT

          EQUIP DIRECTIU

Directora: Catalina Dols Mateu

Cap d'estudis EI/EP: Alejandra Barranco Blanco

Cap d'estudis ESO: Alejandro Rumbau Fos

Administració: Mª del Pilar Dols Roig

Secretària: Mª Jesús González Sánchez


          EDUCACIÓ INFANTIL 

Tutora 3 anys: Carolina Castillo Malpesa 

Tutora 4 anys: Àngela Capó Albertí 

Tutora 5 anys: Mª del Mar Gallego Alemany          EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Tutora 1r: Ana Castillo García

Tutora 2n: Belén Barquilla Piñol 

Tutora 3r: Francisca Crespí Cañellas

Tutor 4t: Juan José Cárdeno Duran

Tutora 5è : Elena López Cánovas

Tutora 6è : Clara Bibiloni Barceló

Ed Prim.: Alejandra Barranco Blanco

Educació física: Víctor Gistau Martínez

Música: Mª Antònia Fernández Mateu

Llengua anglesa: Magdalena Vilardell Fiol

Mestra PT: Mª Jesús González Sánchez

Mestra PT: Mª Magdalena Mir Dols

Logopeda: Blanca Sierra González

           EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Tutora 1r ESO/Llengües:  Yolanda Barceló Márquez

Tutor 2n ESO/Ciències: Joan Salas Oliver

Tutora 3r ESO/Ciències: Cristina Serra Coll

Tutor 4t ESO/Socials: Juan Antonio Lobón García

Llengües: Francina Genovard Caballero

Anglès: Lidia Soria Martin 

Anglès: Fana Batuecas Crespí

Alemany: Antoni Marqués Morell

Ciències: Alejandro Rumbau Fos

Economia: Montse Pablo Rascón 

Música: Jaume Palou Xamena

Plàstica: Rafel Crespí Bonnín

Religió: Alberto Espejo Manzanera

Educació física: Andreu Duran Vicens

Orientador: Mateu Lladó Pérez

Mestra PT: Mª Magdalena Mir Dols

Logopeda: Blanca Sierra González

PERSONAL NO DOCENT

Administració: Mª del Pilar Dols Roig

Porteria: Lina 

Psicòloga: Sandra Seguí Mauro 

ATE: Inmaculada Alaminos Puyol