Personal del centre

PERSONAL DOCENT

EQUIP DIRECTIU

Directora: Catalina Dols Mateu

Cap d'estudis EI/EP: Francisca Crespí Cañellas

Cap d'estudis ESO: Yolanda Barceló Márquez

Cap d'innovació: Alejandra Barranco Blanco

Administració: Mª del Pilar Dols Roig


EDUCACIÓ INFANTIL

Tutora 3 anys: Carolina Castillo Malpesa

Tutora 4 anys: Mª del Mar Gallego Alemany

Tutora 5 anys: Àngela Capó Albertí

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Tutora 1r: Ana Castillo García

Tutora 2n: Belén Barquilla Piñol

Tutor 3r: Juan José Cárdeno Duran

Tutora 4t: Cristina Sastre Jaume

Tutora 5è: Francisca Crespí Cañellas

Tutora 6è: Alejandra Barranco Blanco

Educació Física: Víctor Gistau Martínez

Música: Miquel Salvador Guasp

Llengua anglesa: Magdalena Vilardell Fiol

Mestra suport: Mª Jesús González Sánchez

Mestra suport: Mª Magdalena Mir Dols

Logopeda: Bàrbara Negre Pascual

Logopeda: Clara Bibiloni

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Tutora 1r ESO/Ciències: Beatriz Rosselló Batle

Tutor 2n ESO/Ciències: Joan Salas Oliver

Tutor 3r ESO/Ciències: Álex Rumbau Fos

Tutor 4t ESO/Orientador: Mateu Lladó Pérez

Llengües: Yolanda Barceló Márquez

Llengües: Francisca Pol Payeras

Anglès: Montse Pablo Rascón

Anglès: Fernando Martínez

Alemany: Antoni Marqués Morell

Socials: Fca Ana Batuecas Crespí

Música: Gregorio Fernández Montes

Plàstica: Rafel Crespí Bonnín

Educació física: Andreu Duran Vicens

AD: María Socías Ramírez

Mestra suport: Mª Magdalena Mir Dols

PERSONAL NO DOCENT

Administració: Mª del Pilar Dols Roig

Porteria: Francisca Cepas Trenado

Psicòloga: Susana Soto

ATE: Inmaculada Alaminos Puyol