Consell EscolarPresidenta

Catalina Dols Mateu

 

Representant de la Titularitat

Catalina Vilanova Bisquerra

Carmen Y. Torres

Mª Pilar Dols RoigRepresentants dels Professors

Alejandra Barranco Blanco

Mª Jesús González Sánchez

Mª Magdalena Mir Dols

Alejandro Rumbau Fos

 

Representants dels Pares/ Mares

Catalina Iglesias Bennasar

Rosa Franconetti

Bárbara Aguiló

Isabel Mariné

 

Representant del Personal d'Administració i Serveis

-


 Alumnes

       Axel Rumbau Desmul i Manuel García Mansilla