Consell Escolar

Presidenta

Catalina Dols Mateu

Representant de la Titularitat

Catalina Vilanova Bisquerra

Carmen Y. Torres

Mª Pilar Dols Roig

Representants dels Professors

Alejandra Barranco Blanco

Mª Jesús González Sánchez

Mª Magdalena Mir Dols

Alejandro Rumbau Fos

Representants dels Pares/ Mares

Catalina Iglesias Bennasar

Rosa Franconetti

Bárbara Aguiló

Isabel Mariné

Representant del Personal d'Administració i Serveis

Alumnes

Axel Rumbau Desmul i Manuel García Mansilla