Escola Matinera

La nostra escola ofereix un servei d’escola matinera. Aquest servei està destinat, especialment, als alumnes d'Educació Infantil i d'Educació Primària, i constitueix un instrument fonamental per la conciliació de la vida familiar i l'escolar.

L'horari d'aquest servei és de 7:30h. a 9:00h. 

Els alumnes tindran a la seva disposició joguines, passatemps, jocs educatius… 

El preu d'aquest servei és de 30€ mensuals. El preu per a les famílies que vulguin utilitzar aquest servei de manera esporàdica és de 2€.

Per sol·licitar aquest servei, poden posar-se en contacte amb na Carme, responsable del servei de menjador.