Assegurança escolar

Els alumnes disposen d'una assegurança d'accidents, amb la companyia Allianz. La quantia està inclosa en la quota mensual.

L’assegurança té cobertura únicament per a accidents produïts durant la jornada escolar.