Educació Secundària

ESO és una etapa que consta de 4 cursos amb alumnes entre 12 i 16 anys. En aquesta etapa l'objectiu és consolidar les capacitats intel·lectuals, físiques, emocionals i socials del nostre alumnat. A més, a 4t d'ESO ofertam tots els itineraris a fi que els alumnes tenguin totes les possibilitats obertes de cap el seu futur acadèmic i professional, posant especial atenció a la comunicació en els tres idiomes: castellà, català i anglès, amb grups reduïts i flexibles que fomenten la fluïdesa a l'expressió oral. També fomentam la capacitat de resoldre problemes i de traballar en equip amb les següents metodologies:

ABP

Mobile learning

amco/Grups reduïts d'anglès

Lliga de debat

ICAPE

Treball cooperatiu