Educació Primària

Educació Primària consta de 6 cursos, amb alumnes d'edats compreses entre els 6 i 12 anys. L'objectiu és que els alumnes potenciin al màxim les seves capacitats en tots els aspectes de la persona: intel·lectual, físic, emocional, d'equilibri personal i social. A més a més, prioritzam l'adaptació de l'aprenentatge per a cadascun dels nostres alumnes, és a dir, es segueix una educació oberta i flexible.

Les metodologies i els recursos que es duen a terme durant aquest etapa són:

Treball cooperatiu

ABN

Mobile Learning

ABP

Cada curs assisteix, durant dues hores setmanals, a les intal·lacions esportives "Prínceps d'Espanya" per realitzar les sessions d'educació física.