Educació Infantil

Educació Infantil consta de 3 cursos: 4t, 5è i 6è (3anys, 4anys i 5anys). En aquesta etapa és important que l'infant sigui el subjecte actiu del seu propi aprenentatge, manipulant i experimentant. Per aquest motiu, treballam amb diferents metodologies, com són:

ABN

ABP

Treball cooperatiu

Com a novetat s'ha començat a crear material propi per treballar lectoescriptura. D'altra banda, també aquest curs hem iniciat el treball per racons, on els infants treballen d'una manera més lúdica per reforcar i consolidar aprenentatges treballats anteriorment a l'aula.

Vídeo de cris sastrejaume